tisdag 5 februari 2013

Att göra skillnad handlar flera av våra uppdrag från regeringen om

........och det är inte alltid lätt att på kort sikt se effekterna av våra insatser. Men ibland händer det och lite längre ner på sidan förmedlar jag en sådan händelse.

Vår roll att väga tillväxt och hållbar utveckling mot varandra skapar inte sällan målkonflikter där olika intressen ställs mot varandra. I det arbetet är dialogen både inom och utanför Länsstyrelsen viktig. Jag lyfter ofta modellen Strategiska Samtal, som ett gott exempel och som idag kopieras runt om i landet. Men det finns många fler sätt att föra dialog med våra "kunder" på. Dagligen för våra medarbetare framåtriktade samtal med de vi är till för och ett exempel är de nya mötena med bla LRF då vildsvinsstammens expansiva tillväxt diskuteras.

Klimatfrukostar med erfarenhetsutbyte och klimatavtal är ytterligare en variant. Och förra veckan vid HSB Sydosts Bostadsdag blev det påtagligt att klimatavtalen gör verklig skillnad, eller vad sägs om tackmailet som kom från vd:

"Hejsan Kristina! Vill bara passa på och tacka dej för din medverkan på vår bostadsdag och speciellt tack för de värmande orden om vårt miljö- och klimatarbete. Utan avtalet med Länsstyrelsen hade vi inte varit där vi är idag! Ser fram mot att få redovisa på ett möte framöver! / Börje"

Även kommande vecka handlar om att göra skillnad
Måndagen innehåller som vanligt interna möten och planering. På eftermiddagen blir det spännande samtal med Bra Bostäder, Linnéuniversitet och etableringen av den unika musikutbildningen i Tingsryd där Andreas Carlsson är drivande. Går alla planer i lås kommer satsningen att göra stor skillnad både i Tingsryd och i länet.

Resten av veckan är jag på resande fot och kommer att lägga stor del av tiden på uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Två utredningssekreterare är anställda och första rapporten ska levereras till regeringen den 31 maj, så nu gäller det att dra upp riktlinjer och ramar. Men veckan innehåller också fortsatt erfarenhetsutbyte i SSBS - det gemensamma projektet mellan två länsstyrelser och två regionförbund för att underlätta för våra företag att välja rätt leverantörer och samarbetspartners vid affärer med Kinesiska bolag. Projektets syfte är att öka kunskapen om socialt ansvarstagande och hållbar utveckling i ett land där det inte är en självklarhet.

Dessvärre missar jag årets första medarbetardag som äger rum på onsdag. Det blir en blick tillbaka på årets som gått, presenterat på ett lite annorlunda sätt. Medarbetare från de olika funktionerna kommer att levandegöra delar av det vi kommer att kunna läsa i årsredovisningen. Syftet är både att lära av varandra och att synliggöra bredden inom några av alla 94 regeringsuppdrag. En liten stund för reflektion och en dag att känna stolthet över vad vi lyckas åstadkomma trots knappa resurser.

På lördag deltar jag i invigningen av Swedbanks nya lokaler.

Ja, detta är några av de uppgifter och frågeställningar jag har att ta tag i kommande vecka. Reflektioner och korta rapporter finner du på Twitter och på bloggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar