onsdag 25 november 2009

Krisen skapar guldlägen II

Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, har det gedigna och spännande regeringsuppdraget att föreslå en effektiv struktur för ökad tillväxt inom miljöteknikområdet.

Sedan vi i april fick uppdraget har vi bjudit in till en bred dialog och process där nästan 200 nyckelpersoner från miljöteknikområdet deltar. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan för 2010 med fem strategiska huvudområden – politisk styrning, kompetens för hållbar utveckling, samverkan, affärsmodeller och kommersialisering. Tillsammans med över hundra referenspersoner har vi identifierat över 80 åtgärder, inom de fem huvudområdena, som ska bidra till ökad tillväxt. Handlingsplanen kommer att publiceras på Swentecs hemsida, www.swentec.se, i mitten av december. Beställ, ladda ner och delge oss gärna egna erfarenheter eller förslag på lösningar.

För ett par veckor sedan bjöd näringsdepartementet alla generaldirektörer i berörda myndigheter att delta i diskussionen hur vi kan kraftsamla resurserna och därmed skapa tillväxt och nytta för svenska företag.

I går var kansliets vd Berit Gullbransson och jag inbjudna av statssekreterare Ola Alterå att presentera handlingsplanen 2010 för ett femtontal chefer och företagsledare i små, medelstora och stora, globala företag. Syftet var att diskutera hur vi gemensamt bäst tar vara på möjligheterna som omställningen till ett mer klimatsmart näringsliv innebär. De globala utmaningarna för ett hållbart samhälle kan ge mer både jobb och ökad export för svenska företag.

Handlingsplan 2010, är en delrapport inför det slutliga dokumentet som ska överlämnas till regeringen i december 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar