lördag 28 november 2009

Stolt o kaxig?

Jag är stolt
Stolt över att bo i Småland, Kronoberg och Växjö! Som Landshövding är det ingen risk att bli understimulerad, snarare tvärt om. Ändå valde jag att avbryta min Stockholmsresa i början av veckan för att delta i den mingelkväll som kommunalrådet Bo Frank bjudit in till. En kväll fylld av inspiration, engagemang och framåtanda.

Jag är stolt över det tydliga ledarskapet, över ansvaret man tar att vara motor inte bara för den egna kommunen utan för hela länet och jag är imponerad över långsiktigheten och kaxigheten. Det sistnämnda behöver vi alla lite mer av. Jantelagen har alldeles för länge hämmat många kreativa och företagsamma människor. Under kvällen fanns inte ett spår av Jantelag. Alla delade med sig av spännande framtidstankar – konkreta och visionära. Vi som var där representerade allt från näringsliv, idrott, offentlig sektor, investerare till kulturpersonligheter och livsnjutare. Kvällens värd läst ljuset falla på alla och värdskapet fick oss att känna oss värdefulla och när vi gick från den varma och ombonade källarlokalen kände åtminstone jag mig lite mer modig och motiverad att fortsätta jobba för framtiden.

Ännu mera stolt
Årets Växjösamtal på Konserthuset handlade ganska naturligt om träbyggande, den hållbara staden och ett hållbart samhälle. Aldrig förut har frågorna om ett mer hållbart synsätt varit så aktuella som idag. Ett hundratal personer samlades under fredagen för att i mindre grupper diskutera de viktiga framtidsfrågorna. Under lunchen fick Peter Örn, ordförande för Den Hålbara Staden och jag i egenskap av ordförande i Trästad 2012 föra ett offentligt samtal om hur vi ska klara av framtidens utmaningar. Frågor om miljö och klimat är något jag dagligen arbetet med under hela mitt yrkesverksamma liv och jag är självklart oerhört stolt över Växjös initiativ att agera ledare i sammanhang som har med de viktiga frågorna att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar