onsdag 25 november 2009

Djurens väl engagerar

Kontrasterna i min vardag är stora och uppdragen spänner över ett brett fält, ena dagen möte på Rosenbad, den andra fylld av operativt arbete på Länsstyrelsen. Just nu handlar det mycket om djurskyddet, som vi övertog från kommunerna vid årsskiftet.

Det vi sett på tv de senaste dagarna är inte acceptabelt och djurskydd är i första hand djurägarens ansvar. Vår roll som tillsynsmyndighet är viktig både när det gäller att arbeta långsiktigt förebyggande och att agera snabbt och effektivt i akuta situationer. Sedan vi tog över verksamheten har vi parallellt med att bygga upp den nya organisationen lagt stora resurser på att beta av högen av ärenden vi ärvde vid övertagandet. Resurserna vi fått från regeringen ska vi använda så effektivt som möjligt och jag har personligen engagerat mig i frågan och bistår enhetschefen och djurskyddshandläggargruppen i uppbyggnaden organisationen. Om resurserna vi tilldelats av regeringen för att bedriva djurskyddet är i nivå med behovet kommer vi att veta när vi betat av ärendehögarna.

Vi är angelägna under tidig vår ha en situation som gör förebyggande insatser och systematisk tillsyn möjlig. Vi tar vårt uppdrag på allvar och under nästa vecka kommer jag att följa med ut på ett fältbesök för att bättre veta vad verksamheten kräver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar