tisdag 24 november 2009

Krisen skapar guldlägen

Visst är det så att krisen skapat nya möjligheter och öppnat upp för ett helt nytt sätt att tänka och att verka. Krisen skakade om oss rejält och den första tiden handlade det om att skapa mod och framtidshopp. Idag har vi kommit in i återuppbyggnadsfasen och parallellt är det dags att tänka på utveckling och fortsatt kraftsamling och hur offentliga aktörer kan kratta manegen och låta företagens behov stå i centrum.

Jag har förmånen att delta i några spännande utvecklingsprojekt på nationell nivå, men med det regionala perspektivet som fokus. Under årens lopp har jag deltagit i många liknande projekt, med skiftande resultat. Skillnaden i diskussionerna idag jämfört med för bara några år sedan är stor. Viljan att samverka och kraftsamla resurser är påtaglig.

I projektet ”Innovation för tillväxt” som drivs av IVA, stöttas av Näringsdepartementet och som finansieras av Tillväxtverket, Vinnova och Svenskt Näringsliv har vi idag haft ett första möte i arbetsgruppen för den regionala dialogen. Den energi och prestigelöshet jag upplevde i diskussionerna kring upplägget har jag inte varit med om tidigare, det bådar gott för det fortsatta arbetet . Att det sedan är samma person i arbetsgruppen som kallat varselsamordnarnas tjänstemän till möte den 16 december gör inte saken sämre. Det borgar för hög legitimitet och kontinuitet.

Bra att i det här projektet ta vara på den kraft som skapats ute i regionerna under varselsamordningsarbetet. Kul att vi som dragit ett tungt lass i krisens inledning kan få en roll även i återuppbyggnaden och kul att arbetet stöttas av flera viktiga offentliga aktörer.

Vårt nästa möte blir den 15 december och då hoppas jag att inbjudan att delta i arbetet gått ut till alla varselsamordnare i alla Sveriges regioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar