torsdag 8 november 2012

Våra kunder bedömer vårt arbete - våra medarbetare får ett gott betyg!


För fjärde gången har Sveriges länsstyrelser genomfört en brukarundersökning.

Resultatet visar att Kronobergs län får högt betyg när det gäller bemötande och medarbetarna uppfattas som engagerade, intresserade och öppna för dialog.
– Ett mycket glädjande besked som visar att vi är på rätt väg, menar länsråd Lennart Johansson.

Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter. I år har det varit fokus på detaljplaner, landsbygdsutveckling och företagsstöd, naturskydd samt överklagande av lovärenden.
– Undersökningen visar vad vi behöver förbättra och förenkla så att vår verksamhet fungerar optimalt för de vi är till för, menar länsråd Lennart Johansson.

Glädjande resultat…
Inom samtliga undersökta verksamheter får länsstyrelsen goda betyg när det gäller bemötande. Enligt Lennart Johansson är det ett resultat av flera års hårt arbete med verksamhetens värdegrund.
– Vi vill vara en modern myndighet och har den ambitiösa visionen om att vara ett föredöme. Allt vi gör ska ha bäring på vår värdegrund om tillit, öppenhet, ansvar och respekt. Därför är det extra kul att våra medarbetare får så bra omdömen. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

... och saker att förbättra
Vid sidan om de positiva resultaten finns det naturligtvis även områden som behöver förbättras.
– Vi får en del kritik när det gäller tillgänglighet. Många tycker till exempel att det är krångligt att hitta information på vår webbplats och att det är svårt att få tag på rätt person när man kontaktar oss. Här har vi en del att jobba vidare med.

Ett steg i rätt riktning är länsstyrelsens nya telefonistorganisation där Kronoberg framöver kommer att vara värd för tolv av landets länsstyrelser.
– Vi är i full gång med att bygga upp en ny telefonistorganisation där värdskapsfilosofin är centralt. Det handlar om att som kund bli lyssnad på och känna sig bekräftad oavsett vilket ärende eller fråga man har, säger Terese Lundgren, telefonistsamordnare.

Fakta om undersökningen
För fjärde gången har Sveriges länsstyrelser genomfört en gemensam brukarundersökning. Samtliga 21 länsstyrelser deltog i år och Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av nio som varit med sedan starten 2009. Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter, i år berörde fyra av dessa Kronoberg. Tre av dessa har undersökts tidigare vilket ger möjligheter att följa resultatet över tid.

Rapporten finns i sin helhet att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.

För mer information, kontakta:
Verksamhetscontroller Gunilla Claesson, 010 – 223 71 41
Länsråd Lennart Johansson, 010 – 223 71 32

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar