tisdag 27 november 2012

Julstress hela året?


Mer ska göras av färre
Många är vi som tycker att stressen ökat, inte bara inför jul! Mer ska göras av färre på kortare tid. En ekvation som inte går ihop om man inte kritiskt funderar på vad som ska prioriteras, vågar ifrågasätta gamla rutiner och nyfiket se hur de som lyckats gör. Att strukturera och att systematisera kan låta både tråkigt och fyrkantigt, men sparar tid och irritation. Förutom att värdefull tid frigörs minskar sårbarheten när fler kan backa upp och träda in. Kompetensen blir tillgänglig och sitter inte enbart i någons huvud.

Nyårslöfte? - Nej en fortsättning på utvecklingsarbetet som pågår
Inför 2013 kommer vi att internt att arbeta mer med systeamtisering och struktur - knyta ihop våra olika processer och verkställa förbättrings- och förenklingsförslag. Externt fortsätter vi med de strategiska samtalen, som är bra exempel på struktur och systematisering. Vi kommer också att kritiskt se över rutiner, struktur och innehåll på de möten vi kanske slentrianmässigt, utan att fundera på mål, syfte och förväntade resultat bjuder in till.

En bra början är de återkommande frukostmötena med Regionförbundets ledning, där vi klargör roller och vem som gör vad - för att identifiera glapp och överlapp - så att våra resurser används på bästa sätt för de vi är till för.

Kommunturnéer med start redan i januari
Även de kommande kommunturnéerna kommer att spara tid. Under 2013 kommer alla länets kommuner att besökas och innehållet i samtalen är tänkt att handla om om respektive kommuns styrkor och utmaningar, hur vi utifrån vår roll kan förenkla och underlätta inte minst för de mindre kommunerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar