måndag 12 november 2012

Om bättre integration handlar ett av samtalen på Residenset denna vecka!
Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Denna veckas större aktiviteter på Residenset

13/11  Entreprenörskap och ideella organisationers engagemang för integration av nya svenskar, uppföljning och utveckling av tidigare möte  

14/11  Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning I besöker Växjö och Älmhult under två dagar, inleder med arbetsmiddag på Residenset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar