fredag 9 november 2012

Stort intresse för integrationsfrågor - fler än sextio personer anmälda till det strategiska samtalet på tisdag!

Bra diskussion om Integrationsuppdraget under gårdagens Landshövdingemöte på Rosenbad  - en  utmaning och svår situation, som om vi ska lyckas kräver insatser från samtliga inblandade parter. Regeringens förväntningar på länsstyrelserna och inte minst på länsledningarnas engagemang är stora.

Vi var rörande överens att vi både på nationell och regional nivå behöver samarbeta och samverka på ett nytt innovativt sätt och inte minst dela med oss av erfarenheter och lyfta goda exempel.

Tycker vi tillsammans med både Regionförbundet och kommunerna påbörjat en bra dialog om hur vi ska lyckas. På tisdag visar vi återigen prov på just det. Då bjuder vi till ett strategiskt samtal kring Integration med mycket inspiration och många goda exempel.

Intresset är stort och drygt sextio personer kommer att vara på plats - politiker, tjänstemän, civilsamhället och näringslivet. För att diskutera framtiden och nya möjligheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar