torsdag 15 november 2012

Familjen Kamprads Stiftelse beviljar anslag för entreprenörskap och hälsa för äldre

Familjen Kamprads Stiftelse bildades för knappt 11 månader sedan och det är fantastiskt kul att vi mitt arbetet med att bygga upp rutiner och struktur också kunnat initiera och ta beslut att bevilja anslag till ett antal intressanta och angelägna projekt.

Vid styrelsemötet den 13 november togs beslut om följande forsknings- och utbildningsprojekt:


Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet.
5 700 000 kronor för 2013. Huvudsökande professor Eva Benzein.

Framgångsrikt åldrande efter 65, effekter av miljöstimulering på kognitiv hälsa och neural plasticitet.
10 500 000 kronor för 2013-2014. Huvudsökande professor Abdul Mohammed.

Kapitalförsörjning och socialt företagande.
1 600 000 kronor för 2013. Huvudsökande lektor Jan Alpenberg.

Towards Sustainable Food Systems: Exploring food, tourism and regional development in Småland.
1 900 000 kronor för 2013. Huvudsökande professor Stefan Gössling.

Om att vara gammal i Småland på 2000-talet! Vad vet vi och hur upplever de gamla sin vardag? En kartläggning av kunskapsläget och inblick i de gamlas upplevelser.
1 800 000 kronor för 2013-2014. Huvudsökande professor Ulla Melin-Emilsson.

1 000 000 kronor anslås till Linnéuniversitetet för samarbete med MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland för stipendiebaserat utbildningssamarbete under 2013-2014. Kontaktperson Vice-rektor Nils Nilsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar