torsdag 22 november 2012

Närmare 124 miljoner till länets lantbrukare


I början av december kommer länets lantbrukare att få de beviljade gårdsstöden. Kronobergs län ligger över nivån i den nationella målsättningen. Totalt ska närmare 124 miljoner kronor fördelas ut i länet.

I Kronobergs län kommer 96 procent av lantbrukarna att få sitt gårdsstöd i början av december. Det överskrider Jordbruksverkets uttalade mål om att 95 procent av landets lantbrukare ska få sina pengar den 3 december.

Totalt innebär det att 2 217 lantbrukare får dela på 123 816 630 kronor.

54 lantbrukare får sina ersättningar senare bland annat beroende på att de har haft kontroll under året eller att de har stödrättsärenden som inte är beslutade av Jordbruksverket.

För dem som inte får sitt gårdsstöd den 3 december är ytterligare utbetalningar av gårdsstödet planerade till den 27 december och till den 17 januari 2012.

För mer information kontakta:
Stefan Carlsson, Lantbruksdirektör
stefan.carlsson@lansstyrelsen.se
010-223 73 24

Ulla-Britt Johansson, Funktionsledare
ulla-britt.johansson@lansstyrelsen.se
010-223 73 02

Catti Sammelin
Informatör, layout
Tfn 010 223 74 85

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar