tisdag 20 november 2012

Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få

I kväll har kreativiteten på Residenset återigen flödat. Ett femtiotal engagerade personer med intresse för arbetet att bilda Nationalpark Åsnen har fått information om hur arbetet fortlöper av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU. Om allt går enligt planerna kan invigningen av Sveriges 30:e Nationalpark och Kronobergs första ske någon gång under 2015!

Arkitektbyrån White, som vann Naturvårdsverkets uppdrag att designa och utveckla varumärkesarbetet "Sveriges Nationalparker", höll ett inspirerande föredrag om bildandet av Kosterhavets Nationalpark.

En av de viktigaste parametrarna i Nationalparksarbetet är förankrings- och utvecklingsrocessen med de som verkar och bor i området och syftet med kvällen var att efter information och inspiration, i mindre grupper, ta vara på tankar, ideér, kunskap, egna erfarenheter, sägner och historier. Underlag som tas väl tillvara i det fortsatta arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar