måndag 26 november 2012

In synsråd och olika strategiska samtal på Residenset denna vecka

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen

Veckan möten på Residenset;

26/11 Möte med Länsstyrelsens Insynsråd   27/11 Strategiskt samtal om Lanthandelns utveckling   28/11 Välkomnande lunch för höstens alla nya medarbetare på Länsstyrelsen   28/11 Styrgruppsmöte med Näringslivsnätverket Tvärdrag   28/11 Strategiskt samtal kring infrastruktur - samarrangemang med Regionförbundet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar