torsdag 15 november 2012

Handläggningstider, ungt entreprenörskap, demokratijakt och klimatförändringar är några av rubrikerna i november månads nyhetsbrev

Möte om handläggningstider och bemötande
Landshövding Kristina Alsér och torvföretagaren Thomas Merlöv möttes i slutet av oktober på residenset i Växjö. De diskuterade bland annat handläggningstider och myndighetens bemötande, och hur det egentligen ska gå till att minska handläggningstider och bättre nå ut. Samtalet filmades och filmen hittar du på vår hemsida.

Unga entreprenörer besökte residenset
För ett par veckor sedan besökte företagare andra residenset då nätverket Hjälp höll en kväll för att främja företagande. De talande var bland annat Anders Öman, entreprenör, som talade om hur man just blir en duktig entreprenör, och två unga företagare som hittat framgång internationellt.
Femårsjubileum för Designminglet
Ungefär hundra skapare av olika slag deltog i årets Designmingel på Residenset. Trä, mat, glas och trädgård diskuterades under kvällen, då det också var femårsjubileum för tillställningen.
Demokratijakten löste problemDet blev en lyckad tävling när Nätverket SIP anordnade Demokratijakten för gymnasieelever i Växjö. Tävlingen gick ut på att lösa uppdrag relaterade till samhällsproblem och demokrati. Länsstyrelsen bidrog med ett uppdrag där två kärnkraftverk utsattes för terrorattentat, och några grupper av deltagare skulle berätta vad man behövde för att överleva. Gruppen Blå 24 vann Länsstyrelsens uppdrag, och de som vann hela tävlingen var The Brunettes, som löste Växjö kommuns utmaning om ett möte mellan ungdomar och politiker. Läs mer om Demokratijakten hos Nätverket SIP.

Hot och möjligheter - hur påverkar klimatförändringarna oss?
I stort sett alla samhällssektorer påverkas av klimatförändringarna. För att ge berörda aktörer möjlighet att påverka utformningen av länets klimatanpassningsarbete under 2013 bjöd Länsstyrelsen in till ett möte den 14 november. Här diskuterades främst hur det praktiska arbetet ska läggas upp för att ta fram en regional handlingsplan för Kronobergs län. Minnesanteckningar läggs upp här på tisdag 20/11.

Strategiskt samtal om integration
Ett strategiskt samtal om integration hölls på Residenset, där flera aktörer samlades för att diskutera erfarenheter och möjligheter. Bland annat pratade Yesab Kidane om sitt företag MKEF, som anställer nyanlända och arbetslösa invandrare, för att få in dem på marknaden. 

Utbildning i kris och beredskap
En regional samverkanskurs, så kallad RSK-utbildning, anordnades i Växjö av Krissamverkan Kronoberg. Deltagande var räddningstjänst, polis, SOS Alarm och landstinget, och kommunerna i länet, som diskuterade bland annat kriskommunikation och ansvar i krissituationer.

Månadens kundintervju
Thomas Merlöv var inte bara på residenset för att samtala med landshövdingen, utan ställde också upp för månadens djupintervju.

Hela nyhetsbrevet hittar du på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar