måndag 19 november 2012

Anhörigvårdare, Varumärke, Nationalpark, Jäställdhet, MAT - veckans samtal på Residenset!Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Veckans möten på Residenset;
19/11  Middag för anhörigvårdare

20/11  Regionförbundets och Länsstyrelsens medarbetare inbjudna till förmiddags- respektive
           eftermiddagsseminarie om den nya Varumärkesplattformen för Småland, arrangör Destination    
           Småland

20/11  Strategiskt samtal Nationalpark Västa Åsnen

22/11  Länets Jämställdhetsråd

22/11  Strategiskt samtal om generationsskifte i de Gröna Näringarna - samarrangemang mellan
           Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och LRF Sydost

23/11 MAT2013 - Frukostmöte med styrgrupp/huvudmannagrupp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar