tisdag 13 november 2012

Av 33 ansökningar och 11 beviljade blev det full pott för Småland - av 2 ansökningar blev 2 beviljade!


I fredags beslutades om 800 000 kronor i planeringsbidrag till Småland för utveckling av trä- och glasindustrin. Till detta kommer regional satsning på samma summa.

Vinnova, som arbetar för att stärka Sveriges innovationskraft, står bakom finansieringen och beslutet innebär att Småland har möjlighet att bli en så kallad VINNVÄXT-region.

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Blir en region utvald innebär det olika former av stöd under en period av 10 år. Första steget är att få en förstudie godkänd för att sedan få möjlighet att utveckla en fullständig ansökan. Två ansökningar för förstudie skickades in från Småland – ”Homes from Sweden – hållbara bostäder för fler” och ”Transparent Intelligence”. Dessa ansökningar var två av totalt 33 inkomna ansökningar. Allt som allt tilldelades 11 ansökningar i landet medel till förstudie.

Bakom ansökningarna står SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och glasforskningsinstitutet Glafo, näringslivet samt länsstyrelserna och regionförbunden i Småland.

- Om vi blir en VINNVÄXT-region skulle det betyda oerhört mycket för utvecklingen av såväl forskning som företagande och innovationer inom våra branscher, och för Smålands utveckling, säger Marianne Grauers VD på Glafo.

Vinnova lämnar bidrag med 500 000 till ansökan ”Homes from Sweden” och 300 000 för ”Transparent Intelligence. De bidrag som nu tilldelats ska användas för att skriva en fullständig ansökan om att Småland ska bli en VINNVÄXT-region. ”Homes from Sweden” syftar till att utveckla husindustrin så att ett väsentligt bredare utbud av kundanpassade produkter kan levereras till tillväxtmarknader i och utanför Sverige. Transparent Intelligence handlar om att bilda ett kunskapscenter för att kombinera planglas med andra transparenta material med olika inbyggda funktioner.

Arbetet med att samordna de båda ansökningarna påbörjas omedelbart och slutlig ansökan ska vara lämnad till Vinnova i maj 2013.

Kontaktperson:
Carin Karlsson
carin.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 71 48

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar