onsdag 28 november 2012

Lanthandeln som motor för tillväxt! Och Lidhult ett gott nationellt uppmärksammat exempel!

  Träffpunkt Lidhult
               - för service och företagande!

Ett av våra uppdrag är att öka attraktiviteten för att bo och verka på landsbygden och flera av årets och tidigare års strategiska samtal har handlat just hur vi med olika insatser kan vända trenden - få fler att vilja bo kvar, få fler att vända tillbaka och få fler nyfikna att välja den lilla orten istället för den stora staden. Servicefrågan är viktig när man väljer boendeort och det var temat vid det tredje strategiska samtalet om lanthandelns roll som motor för tillväxt på landsbygden.

Mötesplatsen i Lidhult med butik, bibliotek och café har blivit ett riktigt gott exempel som lyfts i många olika sammanhang - inte minst av Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Och naturligtvisvar Lidhult ett av flera goda exempel som lyftes vid gårdagens strategiska samtal.
Genom att nyttja butikens personal har Lidhult nu Sveriges mest öppna bibliotek! Klicka på länken www.tillvaxtverket.se  och du kommer till en filmsnutt som visar det goda exemplet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar