onsdag 7 mars 2012

Mera klimat - vägledning för klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelsernas vägledning för klimatanpassning i fysisk planering  

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatförändringarnas effekter påverkar hela samhället och den gör det på olika sätt. Den geografiska variationen är stor och det vilar ett stort ansvar på kommunerna att fatta beslut om kommunala riktlinjer och väga in klimatanpassningen i den fysiska planeringen.

– Klimatanpassning är en stor och komplex fråga. Det cirkulerar en överväldigande mängd information inom detta område som inte är lätt att hantera för en enskild tjänsteman. För kommunen kan det vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska gå till väga. Därför har vi tagit fram denna vägledning, som är tänkt att fungera som en handfast metodbok, berättar Stina Westlin på Länsstyrelsen i Skåne län, ansvarig projektledare och en av författarna till ”Klimatanpassning i fysisk planering”. De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet enligt den nya plan- och bygglagen.

– Vi hoppas att kommunerna med hjälp av skriften ska få ett stöd och vägledning i klimatanpassningsarbetet så att Sverige står väl rustat inför framtida klimatförändringar, säger Stina Westlin.

För mer information, kontakta
Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör
0470 864 94

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar