torsdag 29 mars 2012

Kulturparken Småland Årets museum 2012!!

Vilket glädjande besked!! Stort, stort grattis till Erica Månsson med personal!

Härligt möte på Smålands Museum våren 2011
Pressmeddelande 2012-03-29


Kulturparken Småland i Växjö har utnämnts till Årets museum 2012. Museet belönas för
ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och
utställningar till en helhet som sätter publiken i centrum. Bakom utmärkelsen, som delas
ut för sextonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska
ICOM (International Council of Museums).
– Kulturparken Småland har på ett spännande och djärvt sätt blivit en tydlig och populär aktör
i sin region. Museet fokuserar på publiken och besöken ökade kraftigt under 2011, säger Mats
Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.


Kulturparken Småland är ett nytt fenomen bland Sveriges museer. Museet är ett aktiebolag
som samordnar och utvecklar kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Bolaget driver flera
kulturella mötesplatser, Smålands museum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmuseum,
Kulturarvscentrum södra Småland och ångaren Thor.


Kulturparken Smålands utvecklingsarbete fokuserar bland annat på tillgänglighet och dialog.
Arbetet har resulterat i att museet har nått nya målgrupper och ökat antalet besökare.
Utmaningen för 2012 blir att slutföra storsatsningen ”Kulturarvscentrum södra Småland”, där
både forskare och allmänhet har tillgång till samlingar, arkiv och bibliotek under ett och
samma tak.


Utmärkelsen Årets museum 2012 delades ut under museernas vårmöte i Göteborg. På
torsdagskvällen den 29 mars fick Kulturparken Småland ta emot priset, bestående av en
glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth. Priset delas i år ut för sextonde gången.


Årets jury bestod av följande personer:


*Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges musser
*Ulrica Grubbström, Svenska ICOM
*Tron Wiegeland Nielsen, generalsekreterare för Norges museumsförbund
*Berit Högman, ordförande i riksdagens kulturutskott
* Berit Svedberg, kulturdirektör i Stockholms stad


Juryns motivering löd:


En ny typ av kulturarvsaktör har sett dagens ljus i Sverige! Årets museum 2012 tilldelas priset
för ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar
till en flexibel helhet med fokus på publiken! Nya arbetsmetoder och en vilja till öppenhet har knutit nya målgrupper till kulturarvsarbetet och ökat besökstalet med hela 40 %! P
 
För mer information Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 070-425 05 47 Ulrica Grubbström, Svenska ICOM, 070-395 52 72 Mats Persson, generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar