onsdag 7 mars 2012

Klimatkommissionen tar bussen till Tingsryd

Tillsammans med övriga ledamöter i Klimatkommissionen tar jag om en liten stundn bussen till Tingsryd. Där ska vi ta del av kommunens hållbarhets- och klimatarbete och få information om möjligheter med samordnad varudistribution och e-handel.

Kommissionen i sin helhet träffas ett par gånger varje år och gör då nerslag på olika platser i länet. Syftet med klimatkommissionen, som leds av Regionförbundet, är att ta fram förslag till åtgärder för att nå målet om en fossilbränslefri region och för att nå en miljömässigt hållbar tillväxt. Bra och viktigt att följa och lyfta fram offentliga och privata aktörers klimatarbete. Med kunskap om goda exempel och initiativ hoppas vi få fler att ta ansvar för miljö- och klimatutmaningarna. Fotarbetet för ett grönare län bygger på samarbete mellan samhällets aktörer och det privata näringslivet och leds till vardags av medarbetare på Regionförbundet och Länsstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar