onsdag 21 mars 2012

Beslut och insatser för framtiden

Viktiga samtal, beslut och insatser för framtiden

Idag tidigt frukostmöte med Bergendahlska stiftelsen och beslut om Försvarsgårdens framtid, sedan beslut om nytt naturreservat i Kronoberg.

I september invigdes naturreservatet i Lubberyd, undrar just vilket som blir näst i tur!?
På initiativ av LRF Sydost kommer länsledningarna i Blekinge och Kalmar på onsdag eftermiddag till Residenset i Växjö. Tillsammans med ledningen i LRF ska vi berätta om vårt lite unika och framgångsrika sätt att arbeta med landsbygdsfrågor. Kanske kan vi ”exportera” vår modell, som vi kallar strategiska samtal, till grannlänen. Efter det fortsätter Kalmar och Kronoberg att diskutera Miljöprövningsärenden och hur övergången från oss till Kalmar ska bli så smärtfri som möjligt – för medarbetare och för företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar