tisdag 27 mars 2012

Spel för galleriet eller förenkla på riktigt?

Ett spel för galleriet? Eller kommer vårt projekt "Förenkla på riktigt" att göra skillnad i företagarnas vardag? Många påhejare och medspelare möttes på Residenset i går och gav kvällen input till rapporten som lämnas till regeringen på fredag. Rapport nummer ett blir en nulägesbild och beskrivning av arbetet som pågår eller ligger i pipeline runt om i landet på de 21 länsstyrelserna.

Ett förankringsteam har under hösten rest runt och träffat i stort sett alla länsledningar och utvalda medarbetare för att informera om regeringsuppdraget, inventera vad som redan görs och identifiera riktigt goda förslag. Just nu har vi 182 förenklingsförslag att hantera - några av dessa diskuterades, prisades eller dissades under kvällen.

Mötet var en återkoppling på vad som hänt sedan vi startade vårt regionala förenklingsarbete i höstas men gav också deltagarna möjlighet att ge input till det nationella projektet.

Rusning till workshoparna - bra feedback på genomförda förenklingsförslag och konstruktiva dialoger för att öka transparensen i ett ärendes handläggning.
Rapporten kommer vi självklart att lägga ut på http://www.forenklapariktigt.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar