måndag 12 mars 2012

Vinter övergår i vår och helg i ny spännande vecka!

Jag är nog inte ensam om att längta efter våren och trots frostnupna morgnar och hagelskur i lördags kväll börjar det ena vårtecknet efter det andra att visa sig: yrvakna klosterliljor, frusna primulor och knoppiga julrosor. Bara att njuta och fortsätta längta.

Långvecka med olika samhällsutvecklingsfrågor på agendan

Globaliseringsrådet, OECD och en mängd andra aktade aktörer är eniga - för fortsatt välfärd måste vi bli bättre på att ta vara på invandrares, kvinnors och ungdomars potential.

Om detta handlar flera aktiviteter denna vecka. Inte minst det strategiska samtalet vi haft idag, då regionala aktörer och politiska företrädare diskuterat insatser och åtgärder för att på allvar komma åt den höga arbetslösheten och samtidigt lösa kompetensbristen. Hur ska vi få ihop den komplicerade ekvationen hög arbetslöshet / stor brist på rätt kompetens?

23 engagerade nyckelaktörer inspirerades av Vinnovaprojektet Digitala Järva och hur man kan jobba på ett nytt och innovativt sätt för att engagera ungdomar i affärsutvecklingsprocesser. Dagens samtal mynnade ut i ett antal konkreta aktiviteter och initiativ som processas under våren. I maj kopplar vi på näringslivet och kanske kan vi då också sjösätta några av ideérna som såg dagens ljus idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar