onsdag 16 februari 2011

Förenkla för företagen-arbetet fortsätter

Regeringsuppdraget att arbeta fram en rapport hur vi gemensamt inom Länsstyrelsevärlden kan arbeta på ett smartare sätt för att förenkla för företagen är slutfört. Men arbetet fortsätter!
Regeringsuppdraget att arbeta fram en rapport hur vi gemensamt inom Länsstyrelsevärlden kan arbeta på ett smartare sätt för att förenkla för företagen är slutfört. Men arbetet fortsätter!

I går hade vi besök av NNR (Näringslivets regelnämnd), Svenskt Näringsliv och Företagarna. Vi hade en bra diskussion och återkoppling till rapporten, vi fick en del goda tips på förenklingar och hur vi kan tänka vid prioriteringar, för att handläggningstiderna inte i allför stor utsträckning ska hämma tillväxten.

För att "Förenkla för företagen"-processen ska ta riktig fart i det offentliga är jag övertygad om att det måste riktas både uppdrag och faktiskt också resurser. Det räcker inte att skriva in i ett regleringsbrev att vi ska arbeta med regelförenkling. Ska det bli förändring på riktigt måste uppdraget följas av möjligheter att investera i kunskap vad som driver välfärd och hållbar utveckling. Genom bättre och lika bemötande, en positiv attityd och rätt prioritering kan vi underlätta för företag som vill satsa och växa, men utan kunskap hur och vad kommer det att bli svårt att inom rimlig tid se synliga förbättringar. Därför välkomnar vi regeringens fortsatta satsningar och väntar på återkoppling på vår rapport.

Läs mer om regelförenkling på på http://www.nnr.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar