tisdag 22 februari 2011

Bredband på landsbygden, igen......

I fredags meddelades att regeringen satsat ytterligare 40 miljoner på bredband på landsbygden. Bra! Men för vår del i Kronobergs Län blir det inte mer än 1 000 009 kronor. Behovet för en rimlig utbyggnad på landsbygden uppskattar vi till mellan 30 och 50 miljoner per år de närmaste åren.

Inte heller är Göran Marbys, gd på PTS, lösning något för oss. PTS har i sitt uppdrag att "skotta fram" pengar till bredband och informerar nu att det finns 1.3 mdr i landsbygdsprogrammet som kan användas för fiberprojekt. Det är olyckligt att en myndighet går ut och informerar att det nu är upp till länen och Jordbruksverket att prioritera om. De pengar vi har att i så fall omprioritera är de 7 miljoner vi har kvar i Axel 3 och som ska räcka fram till 2013. I ett bredbandsperspektiv är 7 miljoner bara en droppe i havet. Gör vi den omprioriteringen som PTS föreslår ska vi vara medvetna om att all annan typ av landsbygdsutveckling måste läggas på is fram till 2013 - inga pengat till Matlandet, Turism, Lanthandelsprojekt eller andra insatser för utveckling av landsbygden.

Den 3 mars åker vi till Riksdagen för att träffa länets riksdagsledamöter - finansiering av bredband är en av de frågor vi kommer att lyfta. Det krävs helt andra pengar än från landsbygdsprogrammet för att kunna fiberförsörja vår landsbygd och det är en politisk fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar