måndag 13 maj 2013

Bredbandsstöd, förenkla, förenkla, förenkla....


Veckan som kommer blir nästan lika intensiv som våren. Och minst lika spännande!

Bredbandsstöd för landsbygden
Idag, måndag, har experterna i bredbandsuppdraget diskuterat och nagelfarit utkastet till delbetänkandet, som jag valt att döpa till "Ett effektivare bredbandsstöd". Förslaget innehåller både förtydliganden och förenklingar. 


Förenkla
I morgon är jag inbjuden till sex länsråd för att informera och samtala om förenklauppdraget. Ett viktigt område där regeringen förväntar sig att vi tar frågorna på allvar och där näringslivet vill se att vi och andra myndigheter gör vardagen för företagen enklare - på riktigt.

Om nästan samma sak handlar onsdagen då alla Länsstyrelsers personalchefer, kommunikatörer och lönehandläggare träffas för ett tvådagars seminarium i Växjö. Genom samarbete, koncentration av vissa uppgifter och samordning av andra kan mer tid läggas på de vi är till för. Vårt bidrag blir att berätta om visions- och värdegrundsarbetet och vår ambition att jobba mer innovativt och behovsstyrt. Om att bli en servicemyndighet med utvecklingsfokus inom alla våra dryga 90 uppdrag.

Senare samma dag är jag inbjuden som gästföreläsare på Linnéuniversitet för att berätta om detsamma dvs om vårt utvecklingsarbete och processerna för att bli en attraktiv myndighet.

Regeringens återkoppling om hur vi klarar våra mål
På torsdag morgon är det åter dags för tågresa genom det vackra vårlandskapet. Jag styr kosan mot Gävle där landets alla Landshövdingar och Länsråd träffas för mål- och resultatdialog med vår uppdragsgivare - regeringen.

Även om våra betyg inte leder till examen är det intressant med återkoppling hur väl vi lyckades uppnå förra årets mål. Vi lägger ner otroligt mycket tid på att sammanställa årsredovisningen och uppskattar departementens genomlysning och reflektion. Ett utmärkt verktyg i arbetet med att ständigt bli bättre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar