måndag 19 augusti 2013

På resa genom öppna och igenvuxna landskap


Smalspårsresan med LRF förra veckan gav en god bild av nyttan som insatserna i landsbygdsprogrammets gör för det öppna landskapet. Vi fick se bra exempel både på marker som betas och marker där slyet på bara några år erövrat hagar och åkermark- en trend som skrämmer.

Jag tror att vi alla var överens om att det öppna landskapet inte är något vi kan ta för givet och att det absolut inte är något särintresse. Betande hagar o brukade åkrar betyder mycket för den biologiska mångfalden och är en viktig komponent för den växande besöksnäringen. Här har Länsstyrelsen en viktig roll att fylla, både för landsbygdens utveckling i stort och i råd- och stödgivning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar