torsdag 28 november 2013

Tillgång eller belastning?

Idag har Sveriges Radio Ekot liksom P4 Kronoberg inslag om landshövdingarnas sidouppdrag, det vill säga engagemang som ligger utanför landshövdingeuppdraget.

Här kan du läsa om mina sidouppdrag och varför jag tycker det är viktigt att ha olika engagemang som kan stärka och gynna Kronobergs län. Samtliga sidouppdrag är godkända av- och avstämda med regeringskansliet.  

Hur ser du på det här med sidouppdrag?

- När jag tillfrågades om att bli landshövding i Kronoberg så var det med uppdraget att koppla samman mina nationella kontakter och nätverk med de regionala, det vill säga bidra till att stärka Kronoberg med hjälp av mina nätverk. Givetvis betyder inte det att jag tackar ja till allt. Mitt rättesnöre är att det jag engagerar mig i ska ha en koppling till uppdraget som landshövding och vara till nytta för verksamheten, organisationen och Kronoberg/Småland!

Så varför är det viktigt att ha engagemang utöver uppdraget som landshövding?

- Min övertygelse och erfarenhet är att utveckling sker i mötet med människor, att vi samverkar och diskuterar mellan myndigheter, näringsliv, forskning och ideella föreningar. Den möjligheten stärks genom mina sidouppdrag som innebär både en värdefull omvärldsorientering och nätverksbyggande. Det bidrar helt enkelt till att förverkliga delar av de uppdrag som länsstyrelsen har kopplat till utveckling.

Sidouppdrag:

 • Ordf. kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näst AB. Ersättning utgår med 67 200 kr/år
 • Ledamot i familjen Kampradstiftelsen. Ledamot enligt stadgarna. Ersättning utgår med 50 000 kr/år
 • På regeringens uppdrag – utredare i regeringens bredbandsstrategi. Ersättning utgår med 72 000 kr/år
 • På regeringens uppdrag - ledamot i styrelsen för Vinnova. Ersättning utgår med 33 000 kr/år
 • Ledamot Entreprenörsinvest Sverige AB:s styrelse. Ersättning utgår med 50 000 kr/år
 • På regeringens uppdrag - samordnare för Glasriekuppdraget. Ingen ersättning.
 • På regeringens uppdrag – samordnare för Förenkla på riktigt!. Ingen ersättning.
 • Ostkakans vänner. Ingen ersättning.
 • Rappe von Schmiterlöwska stiftelsen. Ingen ersättning.
 • Försvarsgården Bergendalska stiftelsen. Ingen ersättning.
 • Tvärdrag. Ingen ersättning.
 • SKAPA-juryn. Ingen ersättning.
 • Årets kronobergare juryn. Ingen ersättning.
 • Årets företagare i Kronoberg juryn. Ingen ersättning.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar