fredag 20 december 2013

Svenska grönsaker året runt med smart återvinning av värme


Ett nytt projekt ska kartlägga möjligheterna att använda spillvärme för att värma växthus så att grönsaksodling blir möjligt en större del av året än idag. Det är tanken med det projekt som Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost nu drar igång med stöd av Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

 

Överallt i samhället finns spillvärme eller restvärme som det också kallas, värme som inte tas till vara. Det kan vara ventilationsluft, rök eller kylvatten som skulle kunna tillvaratas och användas för att värma växthus så att det blir möjligt att odla grönsaker en större del av året än idag.

 

Det är LED-tekniken som gör det möjligt att ordna energieffektiv växtbelysning, som har öppnat för denna utveckling. Lite eller ingen extra energi skulle gå åt, att jämföra med importerade grönsaker som ofta odlas och transporteras med hjälp av fossila bränslen, en stor miljövinst således. Nu börjar en kartläggning av hur mycket spillvärme och i vilken form den finns samt om den lämplig för att värma växthus med i Kronobergs län.

 

-          Det här är ett spännande projekt. Om det får genomslag kommer det att påverka regionen i hållbar riktning. Vi får mer lokalt producerade livsmedel med minimal miljöpåverkan som dessutom ger nya jobb, säger landshövding Kristina Alsér.  

 

 

Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost ska förutom att undersöka vilka möjligheter som finns också titta på vilka affärsmodeller som är användbara och sedan marknadsföra detta. Man kommer också att planera för att bygga ett växthus för att demonstrera konceptet, samt titta på om det går att driva växthuset som ett socialt företag. Särskilt fokus kommer att läggas på ekologisk odling. Projektet stöds av Energimyndigheten och Länsstyrelsen bidrar med kunskap om sektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar