fredag 28 februari 2014

Med ny grafisk profil presenterar vi spännande marsaktiviteter


Länsstyrelsen i Kronobergs län
MARS 2014
Visitkort

NY GRAFISK PROFIL

Från med det här brevet möts du av en ny grafisk profil för Länsstyrelsen. Logotypen är inte förändrad, däremot har den grafiska dekoren (mönster) förändrats. Dekoren/bilderna som appliceras på olika delar förstärker vår historia på ett nytt sätt. Ett exempel på vår nya grafiska profil ser du på visitkortet till höger.

KLIMATKOMMISSION KRONOBERG

Den 3 mars möts representanter från offentlig sektor och näringslivet för att diskutera hur länet kan blir Europas grönaste region. Kärnfrågan är hur vi samhandlar för att uppnå denna vision.

”Vi människor har historiskt sett våra möjligheter att använda naturresurser och att smutsa ned vår jord som oändliga. Det var först när vi kunde betrakta vår värld utifrån, och såg att vi rusar fram på ett sandkorn i den oändliga världsrymden, som vi förstod hur sårbar och avgörande den är för vår existens. Vi har bara ett jordklot, människans överlevnad avgörs om vi klarar av att leva inom de ramar som vår planet sätter upp. Detta innebär att vi måste leva inom de kretslopp som finns på vår planet. De kretslopp vi brutit måste slutas igen.” Christer Fuglesang.

Arbetet i Klimatkommission Kronoberg är ett av flera initiativ för att Kronobergs län ska bidra till att sluta ett av kretsloppen.

UPPFÖLJNING AV FÖRENKLINGSRESAN

Den 4 mars hålls en konferens med uppföljning av ”Förenklingsresan” som pågått under 2013. Runda bordssamtalet hålls mellan flertalet myndigheter, däribland Tillväxtverket, Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelsen, samt representanter från branchorganisationerna. De förslag som har kommit in från landets lantbruksföretagare under 2013 diskuteras och handlingsplanen konkretiserar vad som ska göras inom varje verksamhet för att underlätta vardagen för lantbrukarna.
Bild

ÅRETS FÖRETAGARE

Den 5 mars är det frukostmöte på Residenset, där juryn ska utse årets företagare.
Länens logotyper

SAMVERKANSMÖTE KRONOBERG OCH KALMAR

Den 5 mars besöker landshövding Kristina Alsér och länsråd Lennart Johansson länsledningen i Kalmar län för ett samverkansmöte.
Älg i skogen

TRÄFF MED ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDENA

Den 6 mars har Länsstyrelsen bjudit in älgförvaltningsgrupperna i länet till en träff på Residenset. Länsstyrelsen kommer att presentera förslag på årscykler över arbetet med älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner. Det kommer också att reflekteras över årets jakt, lite information om nyheter inom arbetet med älgförvaltningen och tid för diskussioner om hur vi arbetar vidare på bästa sätt.
Framsidan på guideprogrammet

ÅRETS NATURGUIDE – ETT SMÖRGÅSBORD AV AKTIVITETER

Årets Naturguide hoppas vi ska inspirera till att ta med sina barn, kompisgäng och vänner ut i den unika natur som Kronoberg har att erbjuda.

Första aktiviteten som finns med är den 16 mars. Naturguiden kommer att finnas att hämta på flera platser i länet, bl.a. på bibliotek och turistbyråer. Den kan också hämtas på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8 i Växjö. Man kommer inom kort också att kunna ladda ner dokumentet från vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg.
Residenset

INSYNSRÅDET HAR MÖTE

Insynsrådet har möte på Residenset den 17 mars. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet är ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.
Länsstyrelsebyggnad

FOKUS FRAMTID – ETABLERING FÖR VÄLFÄRD

Statsrådet Tobias Billström deltar den 18 mars under konferensen, där information ges om prognoser och behov för asylmottagandet, inklusive ensamkommande barn, samt om mottagandet av nyanlända. Träffen möjliggör samtidigt samtal om hur vi tillsammans, och i samråd med de nyanlända, utvecklar det lokala och regionala integrationsarbetet, med kortare väg till egen försörjning för varje vuxen nyanländ.

REGIONALA RÅDET

Den 18 mars hålls ett möte med regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Vad som pågår både nationellt och regionalt kommer att lyftas samt erfarenheter från årets regionala samverkansövning som går av stapeln den 13 mars 2014. En stund kommer att ägnas åt att formulera en reviderad överenskommelse mellan parterna för samverkan i Krissamverkan Kronoberg.

Regionala rådet för krishantering och skydd mot olyckor träffas två gånger per år och tittar på den långsiktiga, strategiska inriktningen för det regionala samarbetet. I den grupperingen finns representanter från Länsstyrelsen - landshövdingen är ordförande i gruppen - landstinget, kommuner, polismyndigheten, försvarsmakten och regionförbundet södra Småland.

REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

Den 19 mars hålls ett frukostmöte mellan Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen. Mötet handlar om tydliggörande och samordning av arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin.

Och den 31 mars har Regionförbundets och Länsstyrelsens ledningsgrupper möte angående RUS, Regionala utvecklingsstrategin.

GLASRIKEUPPDRAGETS DELRAPPORT

Glasrikeuppdraget ska lämna sin tredje delrapport till regeringen den 31 mars. Innehållet kommer att fokusera på allt det som har hänt under 2013, som saneringsprojektet, Glasrikesmiljonen, och lyfta fram möjligheterna att utveckla Glasrikeregionen.

HAR HÄNT


Strategi

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Strategin för jämställdhetsintegrering i Kronobergs län har lanserats. Syftet med strategin är att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länet samt att ge en samsyn kring prioriterade områden för alla relevanta aktörer.

Länsstyrelsen strävar efter att tydliggöra ansvarsfördelning, roller och uppdrag inom jämställdhetsområdet i länet. Med denna strategi vill vi skapa möjligheter till konkreta insatser som gör verklig skillnad för kvinnor och män i Kronobergs län. Läs mer om det framtida arbetet och målen för jämställdhetsintegrering här.
Telefonisterna

NYA LÄN IN I TELEFONISTORGANISATIONEN

Vi har fått in det sista länet, det vill säga det 17:e länet in i telefonistorganisationen. De tre sista länen som kommit in och är igång är Södermanland, Gävleborg och Örebro. I december 2011 beslutades att Kronoberg skulle vara värdlän för nationella telefonistorganisationen och från mars 2014 betjänar vi nu 17 länsstyrelser.
Bild

NY KYRKOANTIKVARIE PÅ LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har anställt en ny kyrkoantikvarie som i huvudsak ska arbeta med länets kyrkliga kulturminnen. Veronica Trygg tillträdde tjänsten den 1 januari 2014 efter Jessica Jönsson.

Veronica har sedan mitten av 2012 arbetat på Länsstyrelsen som kulturmiljöhandläggare med ansvar för byggnadsvårdsfrågor. Som ny kyrkoantikvarie kommer Veronica att handlägga kyrkoärenden som berörs av kulturmiljölagen men också att arbeta mer med förebyggande information gällande det kyrkliga kulturarvet.

- Jag har redan varit ute i några av länets kyrkor och kan konstatera att det är ett väldigt spännande jobb med en stor variation och bredd. Här finns några av landets äldsta medeltidskyrkor men också många stora 1800-tals kyrkor, säger Veronica.
grafisk profil

TIPS!


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar