onsdag 23 mars 2011

Är statens insatser/bidrag till entreprenörskaps- och innovationssystemet tillräckligt effektiva?

Stefan Malmström från Regionförbundet i Blekinge presenterar vår grupps förslag på hur vi bättre kan ta tillvara innovations- och entreprenörskraften i Småland/Blekinge.
Många var vi som lyssnade på andra länders erfarenheter av att ta fram en innovationsstrategi


I Småland/Blekinge bidrar staten varje år med 250 msek till projekt för att stimulera innovationer och entreprenörskap. Pengarna hanteras av 450 personer i 60 organisationer. Det är mycket pengar och viktigt att kvalitetssäkra att de går till rätt insatser och att de verkligen gör skillnad.
Detta, bland mycket annat, diskuterades vid gårdagens workshop i den regionala dialogen för IVAprojektet Innovation för tillväxt.
Läs mer på www.innovationfortillvaxt.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar