tisdag 15 mars 2011

Statliga myndigheter i samverkan för regional tillväxt, ökad attraktionskraft och förnyelse

Förra veckan bjöd jag in till samtal med regionens företrädare för de statliga myndigheterna.

Syftet var att tillsammans med Regionförbundets ledning diskutera både regelförenkling och hur vi, var och en, och tillsammans kan bidra till regional tillväxt. Mycket inspirerande att lyssna på Skatteverkets, Skogsstyrelsens, Domstolsväsendets och Polisens kreativa ideér. Det tar vi med oss i det fortsatta förenklingsarbetet och i arbetet med att öka länets attraktionskraft. Där inte minst Polisens konstaterande att vi är ett av landets mest trygga län spelar stor roll. Vi måste bli bättre på att lufta fram det vi är bra på!

Vid höstens samtal återkopplar vi och vill då ha en redovisning hur man tagit vara på det inspirerande samtalet och vilka gränsöverskridande samarbeten det lett till. Vid sittande bord började Skogsstyrelsen och ALMI diskutera samverkan kring kvinnors företagande och Skatteverket hade många goda idéer kring förenklingsarbetet.

Ett förbättringsområde som flera var överens om gällde jordbrukarstöden, därför har jag bjudit in Mats Persson, gd Jordbruksverket, till nästa dialog med de statliga myndigheterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar