torsdag 3 mars 2011

Näringsministern sammanfattar kick-offen för regeringens nationella innovationsstrategi som gick av stapeln den 17 februari på Münchenbryggeriet

Brev från Maud Olofsson till deltagarna vid dialogen om en nationell innovationsstrategi.

Tack för din medverkan den 17 februari på Münchenbryggeriet!

Nu har startskottet gått för den nationella innovationsstrategin. Det mesta av
arbetet ligger framför oss men dialogmötet den 17 februari kändes verkligen
som en bra start. Jag upplevde mycket energi och engagemang från alla
deltagare. Många inspirerande samtal fördes och vi fick många kloka medskick.
Vår utvärdering av dagen visar att många värdesatte dialogformen med nya
möten där olika idéer och perspektiv utbyttes och alla kunde vara aktiva.
För mig är det viktigt att arbetet även framöver sker i bred dialog och blir något
som engagerar så många som möjligt. Jag hoppas att du fortsätter föra samtal i
dina nätverk kring hur vi ska forma fortsättningen och får med dig andra i detta.
Jag hoppas också att du funderar på hur du själv kan ta initiativ till möten som
kan bidra till att forma vår nationella innovationsstrategi.

Du kan följa det som händer i arbetet med innovationsstrategin på
www.regeringen.se/innovationsstrategi. Där finns också bilder och filmer från
dialogmötet och webbplatsen kommer att fyllas på och utvecklas efter hand. Vi
fortsätter också på Twitter. Använd gärna taggen #snis (står för Sveriges nationella
innovationsstrategi) om du vill twittra eller följ oss på @svnatinnostrat.
För frågor, kontakta Sara Modig 08-405 42 93 eller Åsa Minoz, 08-405 21 93
eller mejla till
n.innovationsstrategi@enterprise.ministry.se.

Jag hoppas att du fortsätter att bidra till att göra Sverige till världens bästa
innovationsland.

Tack för din hjälp!

Maud Olofsson
Näringsminister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar