torsdag 24 maj 2012

Axplock från en innehållsrik månad - digital kulturplan, innovation, våld i nära relationer, miljömål, nationalpark Åsnen, MAT 2012

Många intressanta artiklar i vårt senaste nyhetsbrev som du kan läsa på www.lansstyrelsen.se.

Det strategiska samtalet för miljömålen med fokus på hälsa lockade många

Kronoberg bland de första att erbjuda ett helt digitalt kulturmiljöprogram

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att skapa ett nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitétsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn

Sedan ett drygt år driver Naturvårsverket och Länsstyrelsen projektet kring en ny, länets första, nationalpark i Åsnenområdet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar