onsdag 23 maj 2012

Jämställdhet - motor för tillväxt? Ord eller handling?!


Kronoberg ligger långt ner på jämställdhetslistan, näst längst ner av landets 21 län faktiskt! Så kan det inte fortsätta vara. I en medveten region, kommun och organisation inser man att jämställdhet är lönsamt och att jämställdhet ökar attraktionskraften. 

Kartläggningar, analyser och tom en jämställdhetsstrategi finns. Ändå halkar vi ner i listan. Utmaningen är att få insikt i nuläget och en medvetenhet om att en förändring måste till. Och det räcker inte med engagerade tjänstemän på olika nivåer. Precis som i allt förbättringsarbete måste ledare/ledningen stå upp för frågan, denna gång för värdet av jämställdhet. Och inte bara säga utan också vara beredda att se över styrmedel och maktstrukturer och leda jämställdhetsarbetet. Om detta kommer höstens strategiska samtal att handla. Då kommer bland andra Per Grankvist, chefredaktör för Veckans Affärer att medverka. Under rubriken "Ingen är viktigare än jag" stack han i våras ut hakan och ställde frågan på sin spets - det är bara vi som är norm idag som kan förändra normen utan att behöva försvara oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar