tisdag 15 januari 2013

Härliga framtid - det mesta är ogjort!

 
En tilltalande ansats, som får tillskrivas IKEA, men användbar för många, inte minst så här i början av året. Tycker också de framtida möjligheterna att göra skillnad präglade flera av förra veckans aktiviteter;
  • Beslut om de regionala miljömålen
  • Uppstart av uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi
  • Samarbete med Innovationsrådet kring PBL-processen
  • Planeringen av Kungaresan med målet att visa det moderna länet
  • Samarbetet kring Glasriket med Borås och Textilriket
  • Ny ansats av migrationsverkets gd om asylsökande o den skriande bostadsbristen
Trots orosmoln och utmaningar internt och externt är jag beredd att ansluta mig till "Den härliga framtiden...." - för vad är motsatsen!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar