tisdag 29 januari 2013

Kronoberg centrum för Förenkla, Glas och Bredband

Efter en heldag med intern verksamhet med budget- och prioriteringsdiskussioner följer intensiva dagar med två olika regeringsuppdrag.

Förenkla för företagen

Sommaren 2011 fick Länsstyrelsen i Kronoberg uppdrag att samordna alla länsstyrelsers arbete att förenkla för företagen. Regeringen vill se att de uppdrag som vi och andra myndigheter fått gör verklig skillnad i företagens vardag.

En förutsättning för det är att vi känner till varandras arbete och att de vi gör arbetet för också inkluderas i förenklingsprocessen. Därför bjöd vi för ett år sedan gdar, statssekreterare, SKL och näringslivets företrädare till en workshop i Växjö. Lyckade dagar som förutom ökad kunskap också mynnade ut i flera konkreta samverkansprojekt. Arbetet gav mersmak och även detta år står vi som initiativtagare och värd för möte tisdag - onsdag.

Glasrikeuppdraget

När vi ändå har ansvarig statssekreterare Marita Ljung på plats i Växjö passar vi på att arrangera ett strategiskt samtal om Glasrikeuppdraget. Styrgruppen, ledningen på Tillväxtverket, Almi, Exportrådet, Visit Sweden, SVID, Vinnova och näringslivet kommer för att samtala om regionens utveckling, hur vi arbetar över kommun- läns- och organisationsgränser och hur de nationella myndigheterna kan bistå oss i omställningsarbetet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar