onsdag 30 januari 2013

Riksantikvarieämbetet satsar på kulturmiljön i Glasriket


Tänk att just idag när statssekreterare Marita Ljung, styrgruppen för Glasrikeuppdraget och ledningen från åtta nationella myndigheter samlades på Residenset för att diskutera hur man från de olika nivåerna kan öka samarbetet för konkreta insatser fick vi en glad nyhet från Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har tillsammans beviljats medel för att utveckla kulturmiljön i Glasriket. Fördelat under tre år erhåller länen 1,8 miljoner i projektet.

Syftet är att både stärka och fokusera insatserna kring Glasrikets kulturmiljöer. Insatserna skall omfatta kunskapsuppbyggnad, vård och information om olika delar av Glasrikets rika kulturarv, samt eventuellt Forskning och Utvecklingsinsatser.

Vilka delar är intressanta?
I området finns talrika övergivna lämningar från den tidiga järnhanteringen och glastillverkningen, men här finns också ett stort antal karakteristiska bruksorter, varav några fortfarande bär den industriella traditionen vidare.

- I området lever också en stark brukskultur av mera immateriell natur, som handlar om människornas och platsernas identitet och historiska bakgrund, den industriella traditionen, hantverkskunnandet, konstnärliga traditioner, bruksmusiken och det vallonska ursprunget för att räkna upp en del intressanta områden säger länsantikvarie Heidi Vassi.

Bakgrund till projektet
Glasriket i södra Kalmar län och Kronoberg är ett av södra Sveriges starkaste varumärken inom turismen. Våren 2012 fick länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län regeringens uppdrag att i samverkan med lokala och nationella aktörer genomföra insatser i Glasriket för industriell utveckling och stärkt besöksnäring. Arbetet, som samordnas av landshövding Kristina Alsér i Kronoberg, ska vila på tre ben – industrin, besöksnäringen och kulturarvet.

- Genom att öka kunskapen om kulturarvets olika yttringar och använda dem mer strategiskt kan vi stärka ”varumärket” Glasriket. Det kan ha en stor inverkan på möjligheten att utveckla området i stort, säger Heidi.

Hela listan på hur bidraget fördelats på varje län finns på: www.raa.se.

För vidare information kontakta:
Heidi Vassi, Länsantikvarie
Heidi.vassi@lansstyrelsen.se
010-223 74 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar