tisdag 15 januari 2013

Vad kan Nationalmuseum bidra med i Glasrikeuppdraget? Hur rustar sigLinnéuniversitet för Familjen Kamprads donation och kommer ett av deförsta forskningsprojekten att underlätta för entreprenörer att startaföretag? Kommer länet att kunna enas kring en gemensam Folhälsopolicy?Är vi beredda att prestigelöst samarbeta över organisationsgränser fören bättre integration av nya svenskar?


Ja, detta är några av de uppgifter jag har framför mig kommande vecka. Reflektioner och korta rapporter finner du på Twitter och på bloggen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vecka 3 i detalj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Måndagen den 14 januari 2013
Besöker tillsammans med Erika Lagerbielke Nationalmuseums ledning för att prata Glasrikeuppdraget
Möte med Christina Lugnet, Näringsdepartementet

Tisdagen den 15 januari 2013
Möte med Smålandsidrotten, Residenset
Styrelsemöte Bergedahlska stiftelsen, Residenset
Beslutsmöte - remiss "Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter"

Onsdagen den 16 januari 2013
Besök av elever från Procivitas, informera om Länsstyrelsen och rollen som Landshövding, Residenset
Möte med Statens Fastighetsverk
Möte med företrädare för forskningsprojektet i FKS som ska underlätta kapitalförsörjning, mentorskap och nätverk till entreprenörer, Residenset
Besök av Inkubatorföretag, Residenset
Styrelsemöte - Ostkakans vänner på Residenset

Torsdagen den 17 januari 2013
Integrationsfrukost med Regionförbundet, Residenset
Linnéuniversitetet informerar Regionförbunden och Länsstyrelserna om kraftsamling maa Familjen Kamprads Stiftelse, Kosta

Fredagen den 18 januari 2013
Frukostmöte kring den länsgemensamma Folkhälsopolicyn, Residenset
Vision Integration - beslutsmöte om organisation och roller, Residenset

Önskar dig en fin vecka!

Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar