måndag 28 januari 2013

Statssekreterare, generaldirektörer, länsråd, företagare och politiker-alla träffas de på Residenset i Växjö denna vecka!


Residenset har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen. Denna vecka handlar det både om länets, regionens och landets utveckling när vi bjuder in till workshop och strategiska samtal om "Förenkla för företagen", Glasrikeuppdraget och varselsituationen i länet.

29/1
Förenkladagar med statssekreterare, politiskt sakkunniga och generaldirektörer

30/1
Fortsatt workshop med Förenklateamet

Varselmöte med Regionförbundet

Glasrikeuppdraget - styrgruppen möter myndighetschefer och näringsdepartementet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar