tisdag 31 maj 2011

INNOVERA MERA

INNOVERA MERA var Christer Fuglesangs tackhälsning till Länsstyrelsens medarbetare när han lämnade Växjö efter Innovationshelgen i april. Det har vi verkligen gjort - förra veckan invigdes det första av flera? innovationsrum på Länsstyrelsen. En kreativ skapelse som ska inspirera våra medarbetare att tänka nytt och utanför boxen. Nyfiken? Kom och hälsa på!


RUM FÖR INNOVATION

Syftet med rummet är att på ett överskådligt och innovativt sätt visa länsstyrelsens övergripande uppdrag, åtaganden, aktiviteter, projekt och därtill relaterade möten.

Idag representeras rummet av ”high touch”, men målet är även att element av ”high tech” ska läggas till i samband med att ett digitalt projektlednings-verktyg implementeras.

Rummet representerar tre perspektiv:
• Framtid - ett år framåt i tiden
• Nutid - den närmsta tertialen
• Dåtid - det senaste året

Del av ett större sammanhang
Precis som jorden är länsstyrelsen unik och en del av ett större sammanhang. Alla våra dagliga handlingar, såväl internt som externt påverkar många människor, företag och andra organisationer och ger därmed effekter på olika sätt. Allt vi gör görs utifrån vår värdegrund tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Att vara ett föredöme
Vi hoppas att Rum för Innovation ska stimulera alla sinnen och bidra till att uppnå visionen om att vara ett föredöme! Ett steg i den riktningen är att tänka i nya banor och jobba smartare! Börja här! I liten skala…

Projektgruppen har bestått av Jonas Carlsson, Gunilla Claesson & Caroline Dunne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar