måndag 23 maj 2011

Kundfokus, älgar, vildsvin och prisregn!

Det är kul att vårt strategiska arbete med ökat fokus på de vi är till för uppmärksammas. På tisdag har jag lovat berätta för delar av Linnéuniversitetet om våra interna utvecklingsprocesser och hur vi arbetar med en gemensam vision och delad värdegrund för att bli en modern, flexibel och attraktiv myndighet. Det arbetet fortsätter på onsdagens medarbetardag, då vi kopplar ihop strategierna med Verksamhetsplanearbetet.

Vårens sista möte med Viltförvaltningsdelegationen följs av ett strategiskt samtal kring viltförvaltningsfrågor. Till mötet har vi bjudit in ett 50-tal representanter från skogsnäringen, naturvården, näringslivet, jägarna mfl för att informera om regeringsuppdraget och arbetet i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna. Syftet är att öka förståelsen för arbetet och att hitta en gemensam plattform för viltvårdsarbetet.

Torsdag har jag semester och på fredag är det dags för stor fest i Ljungby. Då delas Göthe Parkander-priset ut. Juryn gör en gedigen research varje år och årets pristagare har gjort sig välförtjänt av utmärkelsen – mer säger jag inte, men håll utkik i media och här på bloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar