måndag 30 maj 2011

Intensiv kortvecka fylld med interna möten, beslut, kulturmiljöfrågor, tillväxt och innovation

En fantastisk bröllopshelg fylld med kärlek, musik och glädje övergår i maj månads sista vecka – kort och intensiv.

Första delen av måndagen ägnar jag åt en mängd internt arbete och till eftermiddagen har vi bjudit in till dialog med stiftet för att diskutera kulturmiljöfrågor. Onsdag blir en spännande dag med Framtiden som förtecken. På förmiddagen är det Regionalt Forum, som gästas av Tillväxtakademien. De har under våren genomfört en mängd djupintervjuer med strategiska personer i länet och kommer under det regionala forumet att berätta om resultatet. Svaren är tänkta att ligga till grund för det fortsatta samverkans- och utvecklingsarbetet mellan näringslivet, samhället och oss offentliga aktörer. Till lunchen ansluter politiker för diskussion kring regionfrågan. Eftermiddagen blir en favorit i repris – för tredje året i rad arrangerar Regionförbundet och Länsstyrelsen en framtidsdag tillsammans. Alla våra medarbetare är inbjudna och i år är temat ”Det omöjliga är möjligt” och den röda tråden är integration.

Dagen efter inleds med projektdiskussion kring förenklingsarbetet för företagen och ett möte med Förenkla för företagen avslutar arbetsveckan och Kristi Himmelsfärdshelgen firar jag i skogen. Nationaldagen blir det som vanligt högtidligt firande i alla kommuner. Jag kommer att delta i Växjö Kommuns firande med början vid lunch och på kvällen öppnar vi Residenset för länets alla nya svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar