onsdag 25 maj 2011

Vildsvin - en trafikfara, stor förstörare eller god söndagsmiddag

Vid dagens strategiska samtal på residenset kommer vi att presentera en nationell plan för vildsvinsförvaltning. Dessutom kommer vi att informera om den nya älgförvaltningen.

Syftet med det strategiska samtalet är att lyfta fram aktuella viltfrågor, informera, samtala och inspirera till samverkan och fortsatta projekt i länet

Vildsvinen breder åter ut sig efter att under ett hundratal årit varit borta. De väcker starka känslor när den bökar upp odlingsmark och gräsmattor och det är många bekymrade länsbor som hör av sig till Länsstyrelsen. Antalet trafikolyckor ökar med vildsvin och det finns ett behov av att förvalta arten med gemensamma riktlinjer.

Naturvårdsverket har arbetat fram en nationell plan för vildsvinsförvaltning. Även regionala planer ska antas och det strategiska samtalet är upptakten i Kronobergs län på det här arbetet.

Under dagen presenteras även den nya älgförvaltningen som träder i kraft 1 januari 2012. Regeringen vill genom bildandet av älgförvaltningsområden bidra till att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna. Förvaltningsområdena ska bildas med hänsyn till hinder för älgens rörelser i landskapet såsom vattendrag och viltstängsel. Älgförvaltningsområdena bör vara så stora att de omfattar en i huvudsak egen älgstam, vilket i vårt län uppskattas till en yta av minst 50 000 ha.

Länsstyrelsen har under våren samrått med markägar- och jägarorganisationer i länet angående den förestående områdesindelningen. Beslut om förslag på remiss angående områdesgränser ska antas under onsdagsförmiddagen i viltförvaltningsdelegationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar