onsdag 18 maj 2011

Månadens nyhetsbrev innehåller allt från kulturmiljöstrategi, kartläggning av översvämningar, etnisk och biologisk mångfald, granbarkborrar och malen

Historia framöver - ny kulturmiljöstrategi för Kronobergs län
Under perioden 2011-2015 kommer vi i Kronoberg att särskilt satsa på att förbättra kunskapen om kulturmiljön, tillgängliggöra historia och kulturmiljö samt att se kulturmiljön som en utvecklingsresurs. Detta slås fast i den nya kulturmiljöstrategin som är framtagen i bred samverkan med länets kommuner och kulturaktörer. Läs mer om strategin

Smålands landskapsfisk malen - något att vara stolt över
Den mytomspunna och sällsynta malen utsågs till Smålands landskapsfisk år 1994. Motivet var att Småland med Emån och Helgeån är kärnområdet för de största bestånden i landet. Mindre bestånd finns också i Sörmland och Skåne.Orsaken till att malen är sällsynt, och förekommer inom så få områden i landet, är att den är värmekrävande och befinner sig här på norra randen av dess annars stora utbredningsområde, som sträcker sig över stora delar av Syd- och Östeuropa och Asien. Malen kräver varma och långa somrar för att lyckas med fortplantningen. Läs mer om malen

Översvämningar i Kronobergs län kartlagda
Länsstyrelsen har sammanställt uppgifter på ca 130 områden i länet som har varit drabbade av översvämning. Områdena finns digitaliserade som GIS-skikt och uppgifterna om de inträffade översvämningarna är sammanställda i en rapport. Vi är nu bättre förberedda på var framtida översvämningar kan innebära.Läs mer om översvämningsområden

Trästad 2012 – 17 kommuner och fyra regioner
Trä är ur klimatsynpunkt det bästa materialet att bygga hus med. Tillsammans arbetar vi i projektet Trästad 2012 för ett ökat trähusbyggande och därigenom en hållbar samhällsplanering.För att öka kunskap om träbyggande och intressera fler kommuner för detta, har tre landshövdingar - däribland Kristina Alsér - initierat ett nationellt treårigt projekt. I Växjö planeras en stor konferens och utställning till avslutningen 2012. Ett nyskapande projekt om ”Bra bostäder för småhushåll” är också i full gång.För mer information se www.trastad2012.se

Etnisk och biologisk mångfald- Naturupplevelse med integrationsperspektiv
Länsstyrelsen anordnar tillsammans med föreningen Macken i Växjö en naturguidning, specialinriktad för invandrare. Guidningen äger rum den 25 maj i naturreservatet Teleborg i Växjö, där blommorna blommar som mest och fåglarna sjunger som bäst så här års.Läs hela artikeln om naturguidning.

Höjdare diskuterar granbarkborrar i skyddad natur
Den 5 maj mötte regionala företrädare från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Södra generaldirektör Maria Ågren från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman. Syftet med mötet var att i fält diskutera erfarenheter från hur problemen med granbarkborrar i spåren av stormarna Gudrun och Per hanterats inom och i anslutning till skyddad natur.Läs ett referat från diskussionen om granbarkborrar.

1 kommentar:

  1. Tack för att dela dina bästa minnen .... Jag gillar din blogg. Konferens Göteborg

    SvaraRadera