onsdag 16 november 2011

Bättre förutsättningar för SME

Bättre förutsättningar för små och medelstora företag att kommersialisera, finansiera och marknadsföra innovationer behövs. Och syftet med projektet INNO Partnering, där flera Europeiska "Vinnova" ingår är att belysa utmaningar och komma med förslag på förbättringar.

Idag är regelverk och system nationellt och inom EU anpassat till stora företag med expertkompetens och resurser. Fler och fler länder inom EU inser vikten av växande småföretag. Därför träffas denna grupp ett par gånger per år för att dela erfarenheter men framförallt för att informera EU kommissionens representanter om brister i systemet och hur regelverk bättre kan anpassas till mindre företag.

Under två dagar träffas vi i Dublin. Denna gång fokuserar vi på finansiering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar