måndag 14 november 2011

Småland – då, nu och i framtiden

Småland – då, nu och i framtidenOavsett framtida regiontillhörighet kommer Landskapet Småland att bestå och om Småland handlade mycket förra veckan – Smålands största Designmingel på Residenset, presentationen av OECDs rapport om Småland/Blekinge och i helgen den akademiska högtiden för Smålandsakademien.

Det fjärde designminglet lockade över hundra personer - härliga möten och kreativa workshop. Resultaten av gruppernas arbete redovisas på Möbelriksdagen i Lammhult den 4 januari 2012.
Kommande veckas röda tråd är innovation och internationellt samarbete – allt dock med småländskt perspektiv. Veckans schema och innehåll hittar du lite längre ner på sidan, men innan des vill jag ge några glimtar från förra veckans viktiga möten.

Framtidens statliga regionala representation
Vid landshövdingemötet i torsdags fick vi en lägesrapport av statens utredare Mats Sjöstrand, Om ett år lägger han sitt förslag på statlig regional representation och om jag tolkar honom rätt vill han se starkare Länsstyrelser, med huvuduppgift att vara en bro mellan regeringen och regionen. En kvalificerad gissning att hans förslag innehåller färre myndigheter och säkert också färre länsstyrelser.
När det gäller regionfrågan beskrev han den som pyspunka, det händer inte mycket……..

Mer på samma tema – OECD har studerat Småland och Blekinge
Det var inga överraskningar som kom fram när OECD presenterade sin rapport om Småland och Blekinge. Men värdefullt att få utmaningar och möjligheter belysta och bekräftade av kvalificerade internationella experter. En av rekommendationerna återfinns under punkt 36 ”Stärk Länsstyrelsernas roll som bro mellan politiken på central och regional nivå”. Intressant inte minst med tanke på Mats Sjöstrands inriktning.

Den som trodde att Länsstyrelsernas tid är ute får nog tänka om. Därför är jag glad att vi i Kronoberg så strategiskt och målmedvetet satsar framåt för för att kunna ge bästa service till de vi är till för.
En extra skjuts i det arbetet tror jag vi får nu när Innovationsrådet påbörjat sitt arbete med att bistå offentliga aktörer i arbetet att bli mer innovativa och effektiva.

Regeringsuppdraget leds av Dan Eliasson, gd Försäkringskassan och nu ska alla offentliga aktörer besvara ett antal frågor som avslöjar hur innovativa, framåtriktade, systematiska och effektiva vi anser att vi är. Jag hoppas förstås att resultaten visar att arbetet vi påbörjade för fyra år sedan inte bara är ord.
Nya arbetsveckan började i lördags då vi bla deltog i Smålands Akademis högtidsfirande i Växjö

Tidigt lördag morgon var jag inbjuden till kvinnofrukost i Sandsbro för att informera om Länsstyrelsens roll i samhälle. Senare samma dag var det dags för Smålands Akademi och panelsamtal kring den nya boken ”Småländska föredömen och föregångare”, med Stefan Edman som moderator. Därefter högtidlig prisutdelning i Domkyrkan med bla Gunnel Bergström (Alfons Åbergs ”mamma”) och Margot Wallström som mottagare.

Första sammanträdet i Forskningsberedningen
På måndag träffas forskningsberedningen för första gången, ska bli intressant att se vilken inriktning diskussionen tar och om teknikföretagarnas debattartikel i DI förra veckan satt några spår. Där påtalades vikten av tillämpad forskning med spets, i nära samarbete mellan näringsliv, universitet och högskolor och lyfte här särskilt fram forskningsinstitutens viktiga roll. Det kan jag bara stryka under på. Forskningsinstituten är oerhört viktiga för små och medelstora företag liksom de regionala universiteten. Aktiv satsning på regional nivå krävs om det ska bli tillväxt även utanför storstadsområdena.

Samma typ av frågor kommer att diskuteras när den internationella styrgruppen för INNO-Partnering träffas i Dublin i veckan. Då ur ett Europeiskt perspektiv men också med småföretagarfokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar