tisdag 22 november 2011

Framtidskommissionen ett resultat av Globaliseringsrådets rapport?

Regeringen tillsätter framtidskommission

Klipp från regeringens pressmeddelande

Den 16 november presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund regeringens framtidskommission som har uppdrag att senast i mars 2013 presentera en rapport.

Rapporten ska identifiera de samhällsutmaningar Sverige står inför samt presentera strategier för att möta dessa utmaningar. Framtidskommissionens slutsatser blir sedan till underlag för regeringen i dess löpande arbete.

Till grund för kommissionens arbete ligger bland annat fördjupningar som sker i form av fyra framtidsutredningar. De fyra partiledarna ingår i Framtidskommissionen som ska ledas av statsminister Fredrik Reinfeldt. De får i uppdrag att särskilt koordinera och följa varsin utredning:

- Vår demografiska utveckling. Koordineras av statsminister Fredrik Reinfeldt.
- Integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet. Koordineras av utbildningsminister Jan Björklund.
- Hållbar tillväxt i globaliseringens tid. Koordineras av näringsminister Annie Lööf.
- Rättvisa och sammanhållning. Koordineras av socialminister Göran Hägglund

http://www.regeringen.se/sb/d/14149/a/180512?setEnableCookies=true.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar