onsdag 9 november 2011

Jämställdhet som motor för tillväxt

Vi har len bra bit kvar till ett jämställt förhållningssätt i Sverige och i Kronoberg. Länsstyrelsernas roll är att stödja och stimulera jämställdhetsarbetet - inte driva, inte ansvara, det är aktörernas roll (företag, myndigheter, kommuner).

För att jämställdhetsarbetet inte ska bli adhoc-insatser har vi, med input från Regionförbundet och från jämställdhetsrådet, under två år arbetat fram en jämställdhetsstrategi - "Jämställdhet som motor för tillväxt. Den lanserades vid gårdagens jämställdhetsråd och även om den på intet sätt är heltäckande hoppas jag den ska bli en bra plattform för alla aktörer att utgå ifrån.
 
Rådet var överens om att vi nu gemensamt och med den nya strategin som grund tar ett riktigt krafttag i länets jämställdhetsarbete. För att få fart beslutade vi att under det kommande året träffas lite oftare än tidigare. Residenset blir arenan för den fysiskas mötesplatsen för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar