måndag 8 oktober 2012

Kraftsamling i Glasriket - Ett trettiotal aktiviteter är definierade och flera av dem påbörjade

Snabba kast och förändrad spelplan
Det är bara två veckor sedan styrgruppen för Glasrikeuppdraget planerade aktiviteter och prioriteringar utifrån regeringsrapporten, som lämnades till Näringsdepartementet den 31 augusti. Sedan dess har Glasrikets största företag lagt ett varsel på 130 personer och spelplanen förändrades i ett enda slag dramatiskt. Därför kallade vi direkt efter nyheten om varslen snabbt till ett Framtidsmöte i Kosta där vi träffades tidigare idag.

Ny spelplan i Glasriket

Förutom styrgruppens information om insatser och åtgärder enligt förstudien - och anpassning utifrån den nya situationen - berättade Arbetsförmedlingen i Kalmar och Kronoberg vilken beredskap de har. Arbetet startar så snabbt förhandlingarna mellan företaget och de fackliga organisationerna startat.

Tips från andra som drabbats
Anders Blomqvist från Markaryd gav i sitt exempel från varselarbetet i Markaryd tips och information om arbetsmodellen, som arbetades fram under Transcoms varsel om nedläggning för ett drygt år sedan. Samarbete och samsyn var ledorden och idag har 160 av de 200 varslade sysselsättning.

De 130 varslade i Orrefors Kosta Boda är boende i alla fyra kommuner och det är angeläget att varselarbetet samordnas. Kommunerna stöttas i arbetet av styrguppen för regeringsuppdraget och förhoppningsvis kan de lära och dra nytta av arbetet i Markaryd och/eller i Torsås, som båda tidigare drabbats av stora varsel.

Nästa gång - den 12/11 - träffas gruppen i Åfors och den 10/12 i Orrefors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar